Wołomin, ul. Powstańców 5 lok. 2, tel. 22 760 47 07, kom. 502 792 792

Nasza kancelaria oferuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Gwarantujemy działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Służymy Państwu wyczerpującymi informacjami w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Siedziba Kancelarii mieści się w Wołominie, przy ul. Powstańców 5 lok. 2 .

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.